Nasza Poradnia jest placówką wspomagającą szkoły i rodziców w procesie edukacji, wychowania, rozwoju i terapii dzieci oraz młodzieży.

Mamy wystarczającą ilość kadry pedagogicznej – zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Poradnia znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi na wysokim poziomie jakości.

Poradnia aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska, wspomagając je w rozwiązywaniu kolejnych problemów, dzięki czemu ma podstawę do zwracania sięz prośbami o pomoc wtedy, gdy sama tego potrzebuje.

Baza, jaką dysponuje Poradnia pozwala na prowadzenie wielu ciekawych form pomocy terapeutycznej.

Pracownicy Poradni okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do stałego jej doskonalenia.