Wielospecjalistyczna diagnoza przyczyn trudności szkolnych na każdym etapie edukacyjnym
Terapie:
  • terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • terapia psychologiczna
Przyjęcia na terapię odbywają się  zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami.
Wniosek  rodzica oraz po analizie karty kwalifikacyjnej przyjęcia na terapię