Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka- najważniejsze informacje

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Wczesne wspomaganie rozwoju   organizowane jest w placówkach na terenie Powiatu Kutnowskiego.

 Gdzie można ubiegać się o objęcie terapią?

  1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kutnie ul. Kościuszki 52 tel. 24 2533829
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Kutnie  Przemysłowa 6  tel. 242547439
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 ul Kościuszki 24a tel 243557887
  4. Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy „Niezabudka „ ul 29- Listopada 27 w Kutnie , tel.242533427
  5. Przedszkole Sióstr Pasjonistek ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 w Kutnie, tel. 242546925

Które dzieci mogą skorzystać z WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzona zostanie niepełnosprawność na podstawie przeprowadzonej diagnozy na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie oraz/lub przedłożonych przez rodzica dokumentów potwierdzających występowanie niepełnosprawności.

Co zrobić, aby dziecko mogło korzystać z WWR?

Należy złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie wraz z posiadaną dokumentacją – wnioski dostępne na stronie PPP w Kutnie

Po przeprowadzonej diagnozie dziecko otrzymuje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która jest podstawą do objęcia dziecka terapią.

Do tego, aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie opinii  o potrzebie WWR.

Koszty wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju  są całkowicie bezpłatne. Zgodnie z przepisami prawa  dzieciom należy się  4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych na miesiąc.- ilość godzin uzależniona jest od stwierdzonych potrzeb dziecka przez zespół działający w placówce realizującej terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

WWR i wsparcie rodzin

W trakcie zajęć rodzice otrzymuję wsparcie specjalistyczne  w formie instruktażu, porad oraz na bieżąco otrzymują informację o aktualnym funkcjonowaniu

 

MAPA ZASOBÓW POWIATU KUTNOWSKIEGO