• porady i konsultacje,
  • doradztwo szkolne i zawodowe,
  • prelekcje, szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia, treningi umiejętności wychowawczych: