1. Banaszek G,. Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Volty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004.
 2. Bobrowicz- Lenartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 3. Borkowska M., Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. II Usprawnienie ruchowe, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1997.
 4. Borkowska m., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Zaułek, Warszawa 2000.
 5. LIzezińska A. I ( pod red.) Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 6. Charbicka M., Raszewska M. Zaburzenia integracji sensorycznej w dzieci autystycznych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2007.
 7. Cieszyńska j., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci nie słyszące w wieku poniemowlęcym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 8. Csanyi Y., Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 9. Cytowska B., Wilczura B., (red, naukowa), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2008.
 10. Cytowska B., Wilczura B., Stawarski A. (red,naukowa), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls 2010.
 11. Franczyk A., Krajewska K. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
 12. Helbrugge T., von Wimpffen J.H., Pierwsze 365 dni życia dziecka, Fundacja na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych” Promyk Słońca- Polska”, Warszawa 1995.
 13. Kaczmarek B.B., Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 14. Kaleta K., Mróz J. (pod red,) Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju zachowania, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Warszawa 2010.
 15. Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
 16. Piotrowicz R., Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu- granice i bariery, (w) :
 17. Gorajewska D. (red): Rodzina. Normalności w niepełnosprawności. Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007.
 18. Pisula E., Małego dziecka z autyzmem. Diagnoza i terapia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 19. Walczak G. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnokształcących, MENIS, Warszawa 2005.
 20. Walczak G. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnokształcących, MENIS, Warszawa 2005.