INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w umowie/ wniosku jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie ul. Kościuszki 52, 99- 300 Kutno.
  2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem pppkutno@poczta.onet.pl
  3. Państwa wrażliwe dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy/ wniosku/ o objęcie terapią, wykonanie diagnozy, wydanie opinii/ orzeczenia.
  4. Nie przekazujemy danych do osób trzecich, bez wyrażenia pisemnej zgody złożonej przez Państwa u pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
  5. W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym są przetwarzane.
  6. W każdej chwili możecie Państwo żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych/ innej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )w sprawie przetwarzania danych osobowych.
  8. Podanie swoich danych osobowych do umowy/wniosków jest konieczne w celu ich realizacji.