Jest publiczną placówką oświatową funkcjonującą od ponad trzydziestu lat obejmującą swoim zasięgiem miasto Kutno i powiat kutnowski, tzn. gminy: Kutno, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Ostrowy, Strzelce, Żychlin (miasto, gmina).

Celem działania Poradni jest: zdiagnozowanie i określenie indywidualnych potrzeb klienta w zakresie edukacji i terapii oraz współpraca w tym obszarze z placówkami oświatowo – wychowawczymi.

Poradnia świadczy pomoc dziecku i jego szeroko pojętemu środowisku.

Opieką obejmuje dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia edukacji (w zakresie diagnozowania, orzekania, terapii i szeroko pojętej profilaktyki).

Jej  wiedzę stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i innych terapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym, stale podnoszącym swoje kwalifikacje.

Poradnia wypracowała specyficzne dla siebie formy i metody działalności. Pracownicy są inicjatorami wielu działań w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży.

Efektem  oddziaływań jest poprawne funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym oraz umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości.