• Datkun – Czerniak, ”Logopedia Jak usprawniać mowę dziecka. Poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców, MAC Edukacja S.A, Kielce 2004,
  • Skorek E.: „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”, wyd. 2005,
  • Chęcik M.: „Jąkanie”, wyd. 2007,
  • Sprawka R, Graban J.: „Logopedyczne zabawy grupowedl dzieci od 4 do 7 roku życia”, wyd. 2004,
  • Spałek Ewa, Bilińska Maria, „Słowniczek przedszkolaka. Czy znasz to słowo?”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002,
  • Toczyska Bogumiła, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000,
  • Tońska – Szyfelbein A.: „Opowiedz o…”, wyd. 2007,
  • Bogdańska T, Olszewska C.M.: „Rymowanki do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej”, wyd. 2008,
  • Gunia G.: „Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy”, wyd. 2006,
  • E. Chmielewska: „Zabawy logopedyczne i nie tylko”, Kielecka Oficyna Wydawnicza, „ Mac”, 1996 – uzupełnieniem do książki są zeszyty ćwiczeń: Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy 1.