ZAPRASZAMY NA INSTRUKTARZ MASAŻU SHANTALA
2018-10-19 12:55:21

Oferta skierowana do: rodziców z niemowlakami

W programie:

 • praktyczna nauka masażu Shantala
 • teoretyczne podstawy masażu dziecięcego
 • korzyści płynące z regularnego masowania
 • zmysł dotyku – jako pierwsza forma komunikacji między dzieckiem a rodzicem
 • znaczenie bliskości
 • kształtowanie świadomości własnego ciała dziecka

Prowadząca: mgr Katarzyna Bieguszewska - certyfikowany instruktor masażu Shantala, neurologopeda

Ogólnopolski Tydzień Kariery
2018-10-11 09:00:00

Już po raz dziesiąty pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie aktywnie włączają się w realizację działań z zakresu doradztwa szkolnego i zawodowego.

osoby odpowiedzialne: Anna Burchard - pedagog
Joanna Szczepańska - psycholog

Spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych
2018-08-24 09:00:00

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie informuje, iż w naszej placówce organizowane są cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Ich celem jest:

 • wymiana doświadczeń zawodowych,
 • budowanie i zacieśnianie współpracy (sieci) – wzajemna pomoc, integracja środowiska,
 • doskonalenie warsztatu pracy.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o umożliwienie uczestnictwa Państwa pracownikom.

Terminy spotkań w roku szkolnym 2018/2019:

10.09.2018 r.
08.10.2018 r.
12.11.2018 r.
10.12.2018 r.
14.01.2019 r.

luty – zimowa przerwa świąteczna

11.03.2019 r.
08.04.2019 r.
13.05.2019 r.
10.06.2019 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwraca się również z prośbą o pisemną informację do 08.10.2018 r. w sprawie zakresu i rodzajów wspomagania uczniów, rodziców i rad pedagogicznych, które mają być realizowane przez pracowników poradni na terenie Państwa placówek.

Proszę o podanie tematyki spotkań. Terminy będą uzgadniane z pracownikami realizującymi zajęcia.

Drodzy Klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
2017-12-18 09:00:00

Informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w umowie/ wniosku jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie ul. Kościuszki 52, 99- 300 Kutno.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem pppkutno@poczta.onet.pl
 3. Państwa wrażliwe dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy/ wniosku/ o objęcie terapią, wykonanie diagnozy, wydanie opinii/ orzeczenia.
 4. Nie przekazujemy danych do osób trzecich, bez wyrażenia pisemnej zgody złożonej przez Państwa u pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 5. W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym są przetwarzane.
 6. W każdej chwili możecie Państwo żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych/ innej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie swoich danych osobowych do umowy/wniosków jest konieczne w celu ich realizacji.
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
2017-12-18 09:00:00


„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”
Phil BosmansCEL PROGRAMU
 • zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa – służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Promowanie Programu
 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny
ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Utworzenie ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

W Kutnie na ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy powołano Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

ul. Kościuszki 52

W ramach programu realizowane będą terapie różnego rodzaju oraz konsultacje ze specjalistami w tym lekarzami, rehabilitantami. O działaniach związanych z realizacją programu będziemy informować na bieżąco na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zakładce Program „ Za życiem”

W razie pytań prosimy o kontakt 24 3574107 osobą koordynującą działania jest Anna Stelmaszewska- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017
2017-10-16 09:00:00

OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października. Aktualnie Poradnia po raz dziewiąty przyłączyła się do działań regionalnych i lokalnych, związanych z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W tym czasie zaplanowano: zajęcia warsztatowe dla uczniów SP, GM, LO oraz dyżur doradczy na terenie poradni i w wybranych szkołach.

osoby: A.Burchard, J.Szczepańska

Moczenie nocne to poważniejszy problem,
niż może się wydawać
2017-05-23 13:48:35

Moczenie nocne, zwane także enurezą, to mimowolne opróżnianie pęcherza moczowego podczas snu. Problem ten dotyczy około 15–20% pięciolatków, 10% siedmiolatków oraz 8% dziewięciolatków i może mieć poważny wpływ na rozwój oraz zachowanie pacjentów (w postaci np. utraty poczucia własnej wartości, problemów natury społecznej, problemów dotyczących procesów poznawczych oraz innych problemów psychologicznych), jak również na członków ich rodzin. Częstość występowania moczenia nocnego zmniejsza się wraz z wiekiem, osiągając 0,5–2% przypadków moczenia u osób dorosłych. Enureza występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. W przeciwieństwie do często spotykanych poglądów na ten temat moczenie nocne nie zawsze ustępuje samoistnie.


http://www.suchyporanek.pl/​
https://www.youtube.com/watch?v=FAjGF_xwVe0
https://www.youtube.com/watch?v=eB6Ug5pmAqQ

UWAGA
2016-11-05 17:47:37

Z powodu choroby prowadzącej spotkanie z logopedami w ramach sieci współpracy i samokształcenia w dniu 28.11.2016r. nie odbędzie się.

Spotkanie Szkoleniowe
2016-11-04 17:47:37

W dniu 28.11.2016 r. w godz. 15.00-17.00 zapraszam wszystkich nauczycieli logopedów na spotkanie szkoleniowe w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów z powiatu kutnowskiego. Temat szkolenia „Przyczyny i skutki niedokształcenia mowy”.

 


Pozdrawiam Ilona Jakubowska-Żurawska

 

Moje marzenie zawodowe
2016-11-04 16:29:01

W dniu 26 października 2016 roku nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu na pracę pisemną „Moje marzenie zawodowe”. Pierwsze miejsce zajęła Olga Baranowska (SP6), drugie – Adam Chorążyk (SP6), a trzecie Patryk Jarota (SP1). Zwycięzcy otrzymali dyplomy i kosze słodyczy. Pozostali uczniowie, których prace wpłynęły do Poradni otrzymali dyplomy. Byli to: Aleksandra Kozarska, Julia Antczak, Marcel Wójkowski, Marta Drabik, Kacper Konopiński, Alicja Domurad, Wiktoria Bentryn. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO