Wznowienie diagnoz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Informujemy, iż od 04.05.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia działalność stacjonarną. Ze względu na trwającą pandemię działanie stacjonarne będzie dotyczyło d dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłej edukacji.

Zarządzeniem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 16.03.2020 r. wprowadza się zmianę w organizacji pracy poradni w tym zmiany dotyczące obsługi interesantów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie
 

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań.

W okresie od 16.03.2020 do odwołania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w pilnych przypadkach przyjmuje klientów bezpośrednio od 9.00 do 11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sprawach nadzwyczajnych.

Telefony do sekretariatu:

 • 24 355-78-85
 • 24 253-38-29
 • 24 357-41-07
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na podstronę AKTUALNOŚCI, na której znajdują się bieżące informacje z działalności placówki.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w umowie/ wniosku jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie ul. Kościuszki 52, 99- 300 Kutno.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem pppkutno@poczta.onet.pl
 3. Państwa wrażliwe dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy/ wniosku/ o objęcie terapią, wykonanie diagnozy, wydanie opinii/ orzeczenia.
 4. Nie przekazujemy danych do osób trzecich, bez wyrażenia pisemnej zgody złożonej przez Państwa u pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 5. W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym są przetwarzane.
 6. W każdej chwili możecie Państwo żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych/ innej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie swoich danych osobowych do umowy/wniosków jest konieczne w celu ich realizacji.
INFORMACJA

Od 1 stycznia 2016 roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kutnie zmieniła siedzibę. Teraz znajduje się ona w budynku szpitala ul. Kościuszki 52.

Wejście od strony parkingu przy parkingu płatnym charakterystycznie oznakowane drzwi. Możliwość zaparkowania samochodu bezpłatnie na parkingu wjazd od ul Kościuszki ok. 50 m dalej za szpitalem.