Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej informuje, iż w naszej placówce organizowane są cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych. Ich celem jest: budowanie i zacieśnianie współpracy – integracja środowiska, wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy następujące terminy spotkań (czwartek, godz 9.00):

29 września 2022 r
27 października 2022 r
24 listopada 2022 r
15 grudnia 2022 r
23 lutego 2023 r
30 marca 2023 r
27 kwietnia 2023 r
25 maja 2023 r