O NAS

Poradnie obok szkół zajmują ważne miejsce w systemie oświaty. Jedną z nich jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie.

Jako placówka wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży oraz wspieramy nauczycieli, wychowawców, rodziców w ich problemach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych. Poszukujemy i proponujemy coraz to nowsze formy pracy i pomocy.

Możliwe jest to dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników poradni na rzecz zmian i modyfikacji stylu funkcjonowania naszej placówki.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska, rodziny i szkoły Poradnia proponuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

  • diagnozy
  • orzecznictwa
  • terapii
  • doradztwa
  • profilaktyki
  • szkoleń

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia edukacji.

Poradnia powstała w Kutnie w 1967 roku po decyzji Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołującej do życia placówki o nazwie Poradnie Wychowawczo – Zawodowe.

Utworzona została przy Liceum im. J.H. Dąbrowskiego. Dyrektor szkoły był jednocześnie osoba zarządzającą placówką, która posiadała dwóch pedagogów. Dwa lata później zatrudniono psychologa.

1 września 1993 roku Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Od czasu swojego powstania w 1967 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie sześciokrotnie zmieniała swoją lokalizację. Zawsze jednak dzieliła lokal z instytucja oświatową. Dopiero od września 2001 roku posiada samodzielna siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 1a.

Od 1 stycznia 2016 roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kutnie zmieniła siedzibę. Teraz znajduje się ona w budynku szpitala ul. Kościuszki 52.

Wejście od strony parkingu przy parkingu płatnym charakterystycznie oznakowane drzwi. Możliwość zaparkowania samochodu bezpłatnie na parkingu wjazd od ul Kościuszki ok. 50 m dalej za szpitalem

Mapę z lokalizacją placówki możesz zobaczyć w zakładce dojazd

Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO